Lotos chce podwoić średnioroczną EBITDA LIFO w latach 2019-2022 do ok. 4 mld zł


Lotos zakłada podwojenie średniorocznego wyniku EBITDA LIFO w latach 2019-2022 do poziomu ok. 4 mld zł. Spółka chce w okresie obowiązywania strategii na lata 2017-2022 obniżyć współczynnik dług netto/EBITDA LIFO do poziomu nie wyższego niż 1,5x – podał Lotos w komunikacie.

Grupa Lotos zakłada w strategii pozyskanie bazy rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego 2P (pewne i prawdopodobne) na poziomie nie mniejszym niż 60 mln boe oraz osiągnięcie poziomu wydobycia węglowodorów na poziomie ok. 30-50 tys. boe/d (tzn. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej).

"W obszarze wydobywczym Grupa Lotos zoptymalizuje strukturę finansowania oraz będzie sukcesywnie budowała zdrowy i zbilansowany portfel aktywów na bazie znanych dziś projektów inwestycyjnych. Spółka zamierza zwiększyć zaangażowanie w zagospodarowanie złóż, uzupełniać portfel aktywów wydobywczych w oparciu o szanse rynkowe oraz ograniczać udział koncesji dotyczących złóż będących w dojrzałej fazie wydobycia, w całym portfelu aktywów" – czytamy w strategii.

"Działania spółki skoncentrują się wokół +hubów+ na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a ewentualna dywersyfikacja geograficzna będzie na bieżąco analizowana" – dodano.

W obszarze handlu detalicznego, spółka zakłada organiczny rozwój sieci detalicznej do osiągniecia liczby 550 stacji paliw w sieci Lotos w 2022 r.

Lotos podał, że w okresie realizacji niniejszej strategii zarząd "będzie dążył" do uzyskania i utrzymywania zdolności dywidendowej grupy.

Spółka zakłada także utrzymanie wskaźnika wypadkowości LTIF (tj. ang. Lost Time Injury Frequency) poniżej 3.

Lotos wyda na inwestycje w latach 2017-2022 łącznie 9,4 mld zł

W ciągu sześciu lat obowiązywania nowej strategii Grupa Lotos wyda na inwestycje łacznie 9,4 mld zł – podała spółka w komunikacie.

Lotos podał w strategii, że nakłady inwestycyjne na lata 2017-2022 obejmują:

  • 2,0 mld zł przeznaczone na projekty już realizowane;
  • 4,1 mld zł zarezerwowane na projekty przygotowane lecz znajdujące się przed ostateczną decyzją inwestycyjną (głównie w segmencie wydobywczym);
  • 3,3 mld zł planowane jako dodatkowe nakłady inwestycyjne po roku 2018 – na alternatywne projekty, których ostateczny wybór nastąpi w roku 2018 na podstawie parametrów ekonomicznych oraz rozwoju sytuacji rynkowej.

Nakłady inwestycyjne według kluczowych grup projektów w ramach obszarów działalności to:

  • 3,0 mld zł na rozwój portfela wydobywczego, w tym: 0,8 mld zł na eksploatację obecnie produkujących polskich złóż B8 i B3, norweskich Heimdal i Sleipner, 1,9 mld zł na zagospodarowanie złóż B4/B6, Utgard, Frigg Gamma Delta oraz Yme (lub innego projektu) oraz 0,3 mld zł na poszukiwanie węglowodorów w ramach koncesji Morza Bałtyckiego oraz kontynuację współpracy z PGNiG na lądzie;
  • 2,5 mld zł na obszar produkcji, w tym: 1,3 mld zł na dokończenie realizowanych programu inwestycyjnego EFRA, 1,2 mld zł na nakłady modernizacyjne i odtworzeniowe dla aktualnej infrastruktury technologicznej;
  • 0,6 mld zł w obszarze handlu na optymalizację sieci stacji paliw przez relokację wybranych stacji i standaryzacja sieci;
  • 3,3 mld zł alokacja do obszarów działalności do końca 2018 r.

Lotos chce uzyskać 300 mln zł oszczędności rocznie w '19 względem bazy kosztowej '15

Grupa Lotos planuje uzyskać oszczędności na poziomie 300 mln zł rocznie z pełną realizacją powtarzalnego, rocznego efektu oszczędnościowego w 2019 r. względem bazy kosztowej roku 2015 – podała spółka w strategii na lata 2017-2022.

"W ramach procesów gwarantujących stabilność finansową i operacyjną spółka planuje obniżyć koszty, co wzmocni odporność na przyszłe, potencjalnie niekorzystne warunki makroekonomiczne poprzez wdrożenie scentralizowanej strategii zakupowej dla grupy kapitałowej Lotos. Celem spółki jest aktywne zarządzanie popytem wewnętrznym oraz konsolidacja zamówień dzięki bliższej współpracy z dostawcami w ramach programu poprawy efektywności" – czytamy w strategii.

"W rezultacie wyżej wymienionych inicjatyw spółka planuje uzyskać oszczędności na poziomie 300 mln zł rocznie z pełną realizacją powtarzalnego, rocznego efektu oszczędnościowego w 2019 roku względem bazy kosztowej roku 2015" – dodano.

Rada nadzorcza Lotosu odwołała Przemysława Marchlewicza ze składu zarządu

Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała Przemysława Marchlewicza z zarządu spółki – podał Lotos w komunikacie. Marchlewicz od maja 2016 r. był wiceprezesem Lotosu ds. korporacyjnych. Czytaj więcej

(PAP)

jow/

Źródło: PAP Biznes

Co ty na to?
Heheszek Heheszek
0
Heheszek
O Mateńko O Mateńko
0
O Mateńko
Hejtuś Hejtuś
0
Hejtuś
Rekin Rekin
0
Rekin
Świntuch Świntuch
0
Świntuch
Czaruś Czaruś
0
Czaruś

log in

reset password

Back to
log in