Związkowcy JSW: Brak uzasadnienia dla dalszych drastycznych oszczędności


Organizacje związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystosowały pismo do zarządu spółki, w którym domagają się renegocjacji ubiegłorocznego porozumienia dotyczącego obniżenia świadczeń pracowniczych. Związkowcy argumentują, że nastąpiła poprawa sytuacji finansowej spółki.

Związkowcy JSW w piśmie datowanym na 5 grudnia 2016 r. i podpisanym przez „Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A.” wzywają zarząd spółki do renegocjacji porozumienia zawartego w dniu 16 września 2015 r. Renegocjacje mają dotyczyć tych punktów ubiegłorocznego porozumienia, które dotyczą zasad naliczania i wypłacania „Nagrody z okazji Dnia Górnika” (czyli popularnej Barbórki), wstrzymania wypłaty czternastej pensji oraz wstrzymania prawa do deputatu węglowego. Główną przyczyną pisma wystosowanego przez organizacje związkowe ma być „istotna poprawa sytuacji finansowej Jarzębskiej Spółki Węglowej”, przy jednoczesnym „brak postępu w rokowaniach nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników JSW S.A.”

Związkowcy podkreślają w swoim piśmie, że pracownicy spółki ponieśli już bardzo duże straty finansowe w związku z zawartym we wrześniu ub. r. porozumieniem i nie widzą już uzasadnienia dla „dalszych drastycznych oszczędności na pracownikach JSW S.A.”.

Pod pismem podpisali się reprezentanci ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A., Federacji ZZ Górników JSA S.A., ZZ „Kadra” JSW S.A. oraz ZOK „Kontra” JSW S.A.

Porozmawiaj o piśmie związkowców na Forum Bankier.pl

Zgodnie z zawartym w ub. r. porozumieniem, związkowcy JSW zgodzili się na wstrzymanie wypłat „czternastek” i deputatu węglowego oraz ograniczenie wypłat tzw. Nagrody Barbórkowej pracownikom administracji oraz tym, z którymi w okresie obrachunkowym pracodawca rozwiązał umowy o pracę. Porozumienie miało przynieść spółce, wraz z wcześniejszym, zawartym w lutym 2015 r. porozumieniem, około 2 mld zł oszczędności.

Żądania związkowców mogą mieć swoje źródło w ostatnich wydarzeniach w czasie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, które miało zdecydować o przekazaniu kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. WZA zostało jednak przerwane na dwa dni ze względu na to, aby, „móc ocenić, zapoznać się z dodatkowymi okolicznościami dotyczącymi kopalni Krupiński, które wpłynęły do nas niedawno, dotyczące prognoz rozwoju spółki". Chodziło o dane zawarte w raporcie Domu Maklerskiego PKO BP na temat JSW, w którym analitycy brokera podwyższyli rekomendację dla spółki do „kupuj” z „trzymaj”, podwyższając jednocześnie cenę docelową akcji do 89 zł. Ostatecznie WZA podjęło decyzję o przekazaniu kopalni Krupiński do SRK.

MD

Źródło:

Co ty na to?
Heheszek Heheszek
0
Heheszek
O Mateńko O Mateńko
0
O Mateńko
Hejtuś Hejtuś
0
Hejtuś
Rekin Rekin
0
Rekin
Świntuch Świntuch
0
Świntuch
Czaruś Czaruś
0
Czaruś

log in

reset password

Back to
log in